Giới thiệu về Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Phát triển Y tế Hà Nội

Từ khi mới thành lập vào năm 2003, trải qua gần 20 năm hoạt động và phát triển, Hanoi Mediserv luôn coi văn hoá doanh nghiệp là một trong những yếu tố góp phần quyết định sự trường tồn của doanh nghiệp

SỨ MỆNH
NÂNG CAO nhận thức và chất lượng sức khoẻ cộng đồng;
CUNG CẤP dịch vụ toàn diện với các sản phẩm sinh học và dược phẩm chất lượng cao;
ĐẢM BẢO sự phát triển kinh doanh bền vững.

TẦM NHÌN
NẮM BẮT những thay đổi để tiên phong dẫn đầu trong thị trường bán lẻ dược phẩm;
KIẾN TẠO tương lai bền vững tốt đẹp hơn trong bảo vệ sức khỏe ở Việt Nam.

MỤC TIÊU
HỖ TRỢ bệnh nhân tiếp cận được các sản phẩm dược tân tiến chất lượng cao;
KHỞI PHÁT và phân phối các thuốc điều trị tới các cơ sở chăm sóc y tế lớn trên khắp cả nước.

GIÁ TRỊ
CHẤT LƯỢNG Sản phẩm và dịch vụ luôn đạt chất lượng cam kết;
ĐẠO ĐỨC Sống và làm việc theo các chuẩn mực đạo đức trong xã hội;
TÔN TRỌNG Hợp tác trong sự tôn trọng.